Energievoorziening

Energievoorziening

Om meteen alle Energie, Data en OVL-aansluitingen te organiseren worden alle bestaande kabels ‘gebundeld’ in één traject. Vanuit de interval van de lichtmasten worden vanuit trekputten lichtmasten gevoed.


Onderste laag van het traject: (Middenspanning-D) zonder mantelbuizen, in de volle grond, maar wel door de trekput. Is beter voor de thermische belasting en capaciteit van het traject. In geval van calamiteit kan er gekapt worden en omgeleid door een vrije (aux) mantelbuis.
De laag daarboven: (Laagspanninglaag) Voldoende capaciteit om nog eens een extra voedinkje bij te leggen. De thermische belasting is hier laag.
Weer daarboven: (Hub/Distributielaag). Deze laag herbergt data, combinet en verbindt met andere trekputten in het netwerk
Bovenste laag: (Distributielaag). Vanuit hier starten mantelbuizen eindverbruikers in de openbare ruimte (lichtmasten, Abri’s, Mupi’s, Drips, EV-punten). Deze laag is het meest dynamisch. Denk maar aan energietransitie, 5G, EV laadpunten, datacollectie. We gaan regelen dat er niet meer onnodig gegraven hoeft te worden!

Hardwarekosten: Next to nothing,
Mantelbuizen: tussen €5/10 euro voor álle mantelbuizen per strekkende meter (afhankelijk van het aantal gebruikte buizen van €1 per meter per stuk)
Trekputten: tussen de €10/20 voor extra hoge trekputten, afhankelijk van de interval en de uitvoering.

E-OVL combinatietraject met alle E-D en OVL in één gestapelde sleuf