Openbare ruimte

Openbare ruimte

De voordeligste oplossing om een dynamisch netwerk te realiseren: De L(ight) OVL.
Alles voor lichtmasten, meer niet (dus ook light).

Onderste laag: (Hublaag). Deze laag herbergt data, voeding, en eventueel zelfs een Aux-buis. Hub staat voor aansluiting met andere trekput.
Bovenste laag: (Distributielaag). Vanuit hier starten mantelbuizen eindverbruikers in de openbare ruimte (lichtmasten, Abri’s, Mupi’s, Drips, EV-punten). Deze laag is het meest dynamisch. Denk maar aan energietransitie, 5G, EV laadpunten, datacollectie. We gaan regelen dat er niet meer onnodig gegraven hoeft te worden!

Hardwarekosten: Next to nothing,
Mantelbuizen: tussen €1/2 euro voor álle mantelbuizen per strekkende meter (afhankelijk van het aantal gebruikte buizen van €1 per meter per stuk)
Trekputten: tussen de €10/15 voor trekputten met twee invoer-ringen, afhankelijk van de interval en de uitvoering.

L-OVL traject met alle mogelijkheden voor OVL in één sleuf