Trekput.nl neemt zitting in de kerngroep Ongoing

Trekput.nl neemt zitting in de kerngroep Ongoing om integrale, schaalbare, toekomstbestendige oplossingen te vinden voor het ruimtegebrek onder het maaiveld. Hieronder een impressie van de integratiewerkzaamheden van één week. Je ziet een infiltratiesysteem/waterberging met een enorme kabelgalerij, een systeem om boomwortels te modelleren en zo meer ruimte beschikbaar te houden, een bovengrondse stellage met leibomen, waarin/waaraan kabels, verlichting, etc bevestigd kan worden (noem het een bovengronds traject) en twee soorten distributiesystemen met onze trekputten, één systeem voor woonhuisaansluitingen (helemaal rechts) en links en rechts een systeem ten behoeve van de openbare ruimte. (hierin kunnen zaken als 5g, openbare verlichting, oplaadpalen, etc uitgerold worden zonder hak- en breekwerk. De meeste van de systemen zijn stand-alone al in te zetten, het nieuwe zit hem in de het toepassingsgebied Nederland en de interfaces van alle systemen onderling. Enjoy.

Een impressie van de ideale ondergrondse infra, transport in het midden, distributie naar de zijkanten.