Thema: Infra ondermode

5G, 6G, 7x zo gemakkelijk

Graaf, én bouw aan de toekomst:
Nederland heeft een zachte ondergrond. Graven is altijd relatief eenvoudig geweest en daarom was er nooit echt een vraag naar adaptieve, ondergrondse distributiesystemen. Maar, de kluwen van kabels en leidingen en de opkomst van ‘Smart City’ heeft de druk op de ondergrond in onze stedelijk gebieden te groot gemaakt. De grens is bereikt. ‘Gemakkelijk de grond in’ bestaat niet meer en dit staat de uitrol van uiteenlopende nieuwe ideeën in de weg. Daarom moeten we de eerstvolgende keer dat we graven, meteen ook bouwen aan de toekomst.

Het 5G-netwerk als aanleiding:
Met de hedendaagse vaart van ontwikkelingen zal het een kwestie van tijd zijn voor iedere gemeente overgaat op de aanleg van het 5G-netwerk, het zogeheten Smart City concept. Dit is naast een vrij ingrijpende verandering, vooral een bijzonder grote kans om te graven aan een kosten- en tijdbesparende toekomst. We leggen met behulp van trekputten, mantelbuizen en kabelgoten een netwerk aan, waarmee toekomstige ontwikkelingen en onderhoudsbeurten tegen een fractie van de huidige tijd, moeite en kosten gedaan kunnen worden.

Oplossingen:
In alle ons omringende landen worden distributienetwerken aangelegd in mantelbuizen. Het is tijd dat Nederland die ‘mode’ volgt. Met een wat meerkosten bij de eerstvolgende uit te rollen techniek (nu 5G) kan iedere nieuwe wens tegen een fractie van de kosten worden aangelegd. Het mooie nu is dat er nu budget aan gaat komen en consensus dat de aanleg onafwendbaar is. Deze kans komt voorlopig niet weer. Als we kiezen voor kleine systemen (voor één distributienetwerk) kunnen we het heel goedkoop houden en hebben we ook plaats in het profiel.

Implementatie strategieën:
In de planmatige aanpak worden systemen proactief aangelegd. Het voordeel is dat het hele gebied ineens toekomst-klaar wordt gemaakt, waarna de integratie van het 5G-netwerk en andere ontwikkelingen in een fractie van het huidige tijdsbestek en tegen een fractie van de huidige kosten gedaan kunnen worden.

Planmatige strategie: mantelbuistrajecten ineens, ‘stopcontacten’ naar wens.

In de incidentele aanpak worden systemen aangelegd op het moment dat er reeds ondergrondse werkzaamheden in de gebieden worden uitgevoerd – bijvoorbeeld voor de aanleg van het 5G-netwerk. Het voordeel is dat er toch al de grond in gegaan wordt, waardoor de aanleg van een toekomst-klaar ondergronds distributiesysteem een logische additief kan zijn. Upgradekosten zijn hier minimaal. Het vereist een geparameteriseerd beleid (als.. graven.. dan.. mantelbuizen).

Incidentele strategie: Infrastructuur aanleggen waar toevallig gewerkt wordt.

Combinatie aanpak strategieën

in een combinatie aanpak worden dynamische gebieden (centra) ineens op de planmatig manier aangepakt, woonwijken en andere statische gebieden worden naar rato van incidentele werkzaamheden.

De toekomstige voordelen

  • Er wordt overzicht gecreëerd in de ‘warboel’ van ondergrondse kabels en leidingen.
  • Het aanleggen van innovaties onder de grond – denk aan laadpalen, camera’s, wifi-services, etc. – worden in een fractie van het huidige tijdsbestek gedaan.
  • Het aanleggen van diezelfde innovaties kan met een fractie van de huidige mankrachten worden gedaan.
  • Het aanleggen van diezelfde innovaties kan tegen een fractie van de huidige kosten worden gedaan.

Overkoepelend voordeel: lokale overheden verschaffen zichzelf toegang, overzicht én kunnen sneller met hun tijd mee.