Toepassing

‘Geen sleuf meer dicht zonder voorzieningen voor extra ruimte.’

Waarom trekputten?
Om graafwerk te voorkomen bij nieuwe of veranderende wensen aan het netwerk. Hiermee worden dus toekomstige kosten bespaard, overlast beperkt, ruimte geoptimaliseerd en installaties beschermd. De nieuwe vraag wordt: “Waarom niet?”

Wanneer?
Trekputten en mantelbuizen worden gebruikt bij de aanleg van nieuwe tracés en bij het onderhouden en upgraden van oude tracés. Doordat onze trekputten modulair zijn opgebouwd, kunnen de oudere installaties in dezelfde trekput worden gecombineerd met de nieuwere. Kortom, zodra er gegraven wordt, mantelbuizen en trekputten plaatsen!

Waar?
Onze trekputten worden toegepast in haarvaten van distributienetwerken. Denk aan het organiseren en beschermen van kabels voor elektriciteit, voor glasvezel, voor gassen en vloeistoffen.

Wie?
Trekputten worden gekocht door professionele beheerders, door zakelijke en door particuliere klanten.

Voorbeelden?
Te over. Stroom over lange oprijlanen, toegangscontroles voor bedrijven en terreinen, stoplichtinstallaties, openbare verlichting, glasvezelnetwerken, stroomvoorziening op evenemententerreinen, camerabewaking, sensoren op afstand.