Toepassing

‘Geen sleuf meer dicht zonder voorzieningen voor extra ruimte.’

Waarom gebruik je een trekput?

Om graafwerk te voorkomen bij nieuwe of veranderende wensen aan het netwerk. Hiermee worden dus toekomstige kosten bespaard, overlast beperkt, ruimte geoptimaliseerd en installaties beschermd. De nieuwe vraag wordt: “Waarom niet?”

Wanneer gebruik je een trekput?

Trekputten en mantelbuizen worden gebruikt bij de aanleg van nieuwe tracés en bij het onderhouden en upgraden van oude tracés. Doordat onze trekputten modulair zijn opgebouwd, kunnen de oudere installaties in dezelfde trekput worden gecombineerd met de nieuwere. Kortom, zodra er gegraven wordt, mantelbuizen en trekputten plaatsen!

Waar pas je een trekput toe?

Onze trekputten worden toegepast in haarvaten van distributienetwerken. Denk aan het organiseren en beschermen van kabels voor elektriciteit, voor glasvezel, voor gassen en vloeistoffen.

Door wie worden de trekputten gebruikt?

Trekputten worden gekocht door professionele beheerders, door zakelijke en door particuliere klanten.

Bij welke toepassingen gebruik je een trekput?

Te over. Stroom over lange oprijlanen, toegangscontroles voor bedrijven en terreinen, stoplichtinstallaties, openbare verlichting, glasvezelnetwerken, stroomvoorziening op evenemententerreinen, camerabewaking, sensoren op afstand.

Een gastvrij netwerk creëren in een woonwijk

Zijn gastvrije netwerken alleen interessant voor A- en B- zones? Of ook voor woonwijken? Deze presentatie geeft antwoord wat de voordelen zijn voor een generieke uitrol van gastvrije netwerken.

PowerCast trekputten bestellen?

U kunt uw PowerCast trekputten bestellen bij onderstaande leveranciers:

PowerCast trekputten bij Groothandel Van Walraven

PowerCast trekputten bij Wildkamp.nl

PowerCast trekputten bij POL.nl

PowerCast trekputten bij de Technische Unie